Pochodzenie energii cieplnej oraz systemy grzewcze?


Energia cieplna stosowana jest w celu nagrzewania budynków oraz wody użytkowej. Stanowi ona najczęściej największą część popytu energetycznego budynku. Może być wytwarzana i doprowadzana do domu za pomocą różnych sposobów i źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Co to jest energia odnawialna? Jakie występują typy systemów grzewczych?

Źródła energii cieplnej

Do źródeł energii cieplnej wlicza się: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym charakteryzują się wyróżnione źródła?

  • ekologiczna energia cieplna – pompy ciepła czerpią energię geotermalną lub ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można pozyskać za darmo aż w 75 %  ze środowiska, jedynie pozostałe 25% należy zakupić w postaci prądu. Pozyskiwanie energii cieplnej ze środowiska to morze zalet. Stosując ten typ ogrzewania nie ulatnia  się dwutlenek węgla, jest to niewyczerpalne źródło energii, koszty ogrzewania są niewielkie, nie jest się uzależnionym od dystrybutorów energii. Bardzo ważne jest tu korzystanie z profesjonalnego serwisu jak np. serwis vaillant z Krakowa oraz dobra termoizolacja domu.
  • gaz ziemny – jest efektywny, wydziela bardzo niskie ilości dwutlenku węgla w stosunku do innych źródeł kopalnych, w czasie spalania nie powstają popiół i sadza, gaz nie wymaga miejsca na składowanie. Używanie gazu można dowolnie zestawiać z odnawialnymi źródłami energii. Maszyny grzewcze stosowane do gazu nie wymagają dużo miejsca.
  • olej opałowy – posiada wysoką wartość opałową,można łączyć go nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy swobodnie można łączyć z odnawialnymi źródłami energii. W czasie trwania niskich cen warto zrobić spory jego zapas i przez to sporo zaoszczędzić. Żeby używać oleju opałowego wymagane jest posiadanie dużego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego oraz sprawny system przeciwpożarowy i ochronę przed wodą.
  • energia słoneczna – jest bezpłatna oraz niewyczerpalna, nie emitujeCO2, można ją włączyć do dotychczasowych źródeł energii cieplnej. Żeby korzystać z energii słonecznej należy posiadać miejsce odpowiednie dla kolektorów. Ważne by było ono ciągle nasłonecznione, najlepiej jest gdy umiejscowi się je od strony południowej.
  • energia elektryczna – idealnie sprawdza się jako uzupełnienie innych metod ogrzewania bądź jako jedyne. Używanie tylko energii elektrycznej jako źródła ogrzewania stosuje się tylko w budynkach tymczasowegopobytu jak przykładowo domki letniskowe lub tam, gdzie instalacja innych rozwiązań jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Zaletami są tutajniskie koszty instalacji i sprzętów. Maszyny takie nie zajmują też zbyt wielepowierzchni. 

Energia odnawialna

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to złoża kopalne, które powstawały przez wiele milionów lat. Złoża tych źródeł maleją a co za tym idzie ich koszty sukcesywnie wzrastają. Warto zainteresować się energią odnawialną, mogącą uzupełnić bądź całościowo wyprzeć paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii wliczają się między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych niewyczerpalnych źródeł energii wymagana jest nowoczesna technologia. Inteligentne technologie systemów solarnych i pomp ciepła jakim jest na przykład system i serwis vaillant, pozwalają na wysoką efektywność skorzystania z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na korzystanie w głównym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko oszczędność ale równieżwartość ekologiczna.

Jakie rozwiązania grzewcze istnieją na rynku?

Na metodę grzewczą składają się takie elementy jak: tworzenie ciepła, jego dystrybucja isprawne rozmieszczenie do każdego zpokoi. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, należydobrać do niego dedykowany system grzewczy. Należą do nich m.in.: 

  1. piece olejowe – w nowoczesnych kotłach zastosowane jest prawo kondensacji. Oznacza to że oprócz spalanego paliwa,używane jest również ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej marnowało się.
  2. piece gazowe – to  prawiebezobsługowe i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to urządzenia grzewcze stosujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp opiera się na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. kotły elektryczne – są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie wymagają dużo przestrzeni, najczęściej występują w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani dwutlenku węgla. Źródłem ciepła jest w nich najczęściej grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroniąca przed kontaktem z wodą. Ilość grzałek w kotle ma wpływ na moc pieca.
  5. fotowoltaika – przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową czy budynek.Systemy te są całkowicie bezobsługowe i bezkosztowe w eksploatacji.

Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzemy, wskazane jest dbać o dobry stan maszyn przez cykliczne serwisowanie, doskonałym wyborem jest np. serwis vaillant. Decydując się na system grzewczy do budynku, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sprawy cenowe ale równieżzwiązane z ekologią.